Tumblelog by Soup.io
 • uskidsknow
 • nikilederer
 • Winiary
 • Ewels
 • wujekbenten
 • folgerich
 • ZielonaSowa
 • 18alexa18
 • neria
 • olblueye
 • newmarlasinger
 • lesmotsbizarres
 • Irrlicht
 • przemsaw
 • colorblind
 • oskarowy
 • kiga
 • takemeeverywhere
 • acia
 • girltheory
 • zielarka
 • dluga
 • Lost-In-Flowers
 • sawdust
 • madness69
 • zbigniewww
 • WhiteGirl
 • white-raven
 • ovvlsome
 • lemmon
 • lilyoung
 • odiprofanumvulgus
 • itsaccurate
 • soupopera
 • czentrifuga
 • grizzlygirl
 • elleri
 • artrollsme
 • Beatrix
 • nettle-carrier
 • bomb-like
 • inajaa
 • Shekina
 • mymajo
 • dragonaut
 • totento
 • thereandbackagain
 • grumpy
 • Eddard
 • jaimojanieswiadomosc
 • greenfox
 • ghostlight
 • guyver
 • keyrings
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 03 2017

9019 1737 500
Reposted fromCimala Cimala viarhubarbrr rhubarbrr

November 30 2017

Reposted fromweightless weightless viascorpix scorpix
5211 37f3 500
Reposted fromantichris antichris viascorpix scorpix

November 28 2017

czy jest jeszcze ktoś kto sie nie zna, a chce sie wypowiedzieć ?
— włodek markowicz
Reposted fromYOUR3K YOUR3K viaaskman askman

November 20 2017

8482 26e5

an-gremlin:

gowns:

evidence that ancient paleolithic venus statues were made by women who were examining their own bodies and sculpting them from their own point of view, not, as previously assumed, exaggerated features from an outside perspective

source: toward decolonizing gender: female vision in the upper paleolithic, catherine hodge mccoid and leroy mcdermott, 1996

Weird how everything makes more sense if you stop assuming men did everything ever

8091 76a0 500
Reposted fromidiod idiod viamushu mushu
1081 8f4a 500

hauntedbystorytelling:

Three young women eat spaghetti on inflatable mattresses at Lake of Capri, 1939 (AP Photo / Hamilton Wright)

Reposted fromSuzi Suzi viarhubarbrr rhubarbrr
4039 722a
Reposted fromczinok czinok viarhubarbrr rhubarbrr
5697 973f 500

david-lunch:

kyle maclachlan posted this on twitter.

November 19 2017

Na początku będzie bolało. Będzie Cię parzyć. Będą koszmary. Będzie tęsknota. Będzie złość. Będą łzy. Pozwól sobie na to. Zadbaj o siebie. Nie ponaglaj. Nie poganiaj czasu. Obiecuję, że któregoś dnia otworzysz oczy i uświadomisz sobie, że zasługujesz na więcej. Uzmysłowisz sobie, że to nie miłość. Przestaniesz go idealizować. Postawisz na siebie. Przypomnisz sobie jakie masz marzenia. Dasz sobie szansę na życie. I on nagle zniknie. Może nie od razu, może nie tego samego dnia, ale będzie się zacierał. Będzie wygasał. I stanie się cud. Odzyskasz miłość do samej siebie.
— N. Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viacytaty cytaty

November 16 2017

1787 18ff
Reposted fromfuckblack fuckblack viaacia acia
3886 2efd 500
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viaacia acia
Bez dwóch piw są tylko dwa uczucia. Lęk i smutek. W stosunku 9:1. Boję się ludzi. Boję się w ogóle z nimi przebywać. Boję się, że powiem coś nie tak, za dużo, że ich urażę. Boję się, że mnie odtrącą. Boję się, że widać, że stoję sama i nie wiem, co ze sobą zrobić.
— Małgorzata Halber ‘Najgorszy człowiek na świecie’ (via polskie-zdania)
Reposted fromtwice twice viairmelin irmelin
Wróciłam. Przez dwa lata byłam szczęśliwym człowiekiem, ale jednak przeszłość zawsze nas dogoni.. Chyba jestem nie do naprawienia..
— hello darkness, my old friend
Reposted fromaneth aneth viairmelin irmelin
5447 0eaf
Reposted frommelanchujnia melanchujnia viairmelin irmelin
4662 dc29 500
Reposted fromhelpmeimhungry helpmeimhungry viairmelin irmelin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl