Tumblelog by Soup.io
 • uskidsknow
 • nikilederer
 • Winiary
 • Ewels
 • wujekbenten
 • folgerich
 • ZielonaSowa
 • 18alexa18
 • neria
 • olblueye
 • newmarlasinger
 • lesmotsbizarres
 • Irrlicht
 • przemsaw
 • colorblind
 • oskarowy
 • kiga
 • takemeeverywhere
 • acia
 • girltheory
 • zielarka
 • dluga
 • Lost-In-Flowers
 • sawdust
 • madness69
 • zbigniewww
 • WhiteGirl
 • white-raven
 • ovvlsome
 • lemmon
 • lilyoung
 • odiprofanumvulgus
 • itsaccurate
 • soupopera
 • czentrifuga
 • grizzlygirl
 • elleri
 • artrollsme
 • Beatrix
 • nettle-carrier
 • bomb-like
 • zurial
 • Shekina
 • mymajo
 • dragonaut
 • totento
 • thereandbackagain
 • grumpy
 • Eddard
 • jaimojanieswiadomosc
 • greenfox
 • ghostlight
 • guyver
 • keyrings
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 28 2017

Twa misja dobiega już końca
Lecz zatykasz uszy i chcesz ją rozciągać
Pytanie jest tylko: dla czyjego dobra?
Reposted fromorchis orchis viacytaty cytaty

June 27 2017

6668 2ffb 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viascorpix scorpix
8801 a555 500
Reposted frommodalna modalna viascorpix scorpix
5098 1146

yaelmerve:

🌿

Reposted frommyjapanese myjapanese viascorpix scorpix
Reposted fromFlau Flau viastonerr stonerr
8366 8440 500
Reposted fromKZavi KZavi viastonerr stonerr
6496 42e2
Reposted fromwhocares whocares viastonerr stonerr

June 26 2017

Czasem ktoś wywoła w tobie chęć opowiedzenia czegoś, a potem tego żałujesz.
— Mirjam Mous
życzę Wam zdrowia, a resztę kombinujcie
— Stanisław Tym
8703 a64b 500
Nie chcę powiedzieć, że przesadziłem w kwestii swoich uczuć. Byłem szczery. Przez cale życie szukamy kogoś, kto mógłby nas zrozumieć i nagle go znajdujemy. Tak mi się przytrafiło z Tobą. Przykro mi.
— Jose Carlos Somoza - ' Przynęta '

June 25 2017

Więc chodź do tańca gdy krok to szansa i los nam gra.
— half dead.
Reposted fromorchis orchis viacytaty cytaty
1220 4320
Reposted fromBoomGifs BoomGifs
1549 793d 500
Reposted fromBoomGifs BoomGifs
6459 2a55
Reposted fromlubisztosuko lubisztosuko
2768 a52a
Reposted fromBoomGifs BoomGifs
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl